Repetities

De repetities van The Moclas Singers zijn elke maandagavond (feestdagen en vakanties uitgezonderd) van 20.00 uur tot 22.15 uur in Kerkgebouw De Engel, Cesar Francklaan 13 te Huizen. In de pauze van 21.00 tot 21.15 uur is er gelegenheid voor een praatje tijdens een kopje koffie of thee.

Je bent van harte welkom bij zo ‘n repetitie. Je kunt dan kennismaken met onze stijl van zingen en de gezellige sfeer proeven. Wil je proberen mee te zingen? De eerste twee repetities zijn zonder verplichting van contributie e.d.

Contributie
per maand: € 18,=
per kwartaal: € 54,=
per jaar: € 216,=

Voor meer informatie: stuur een mail naar: secretaris@moclas-singers.nl   Ciska Damen

children-choir-singing-vector-illustration-144460705