Bestuur

Het bestuur van The Moclas Singers verzorgt de dagelijkse gang van zaken van het koor en bestaat uit 3 leden. Gebruik deze link “Contact” als u contact op wil nemen met een van de leden van het bestuur.

Bestuur - Frans Wikkerman
Voorzitter
Frans Wikkerman
Penningmeester
Joke Wikkerman
Bestuur - Ciska Damen
Secretaris
Ciska Damen

Oprichter en oud-voorzitter Rein Brink werd bij zijn aftreden per 17-03-2014 tot erelid benoemd en is dat tot op de dag van vandaag.