Muziekcommissie

De Muziekcommissie zorgt in overleg met de dirigent voor de keuze en aanschaf van nieuw repertoire. De commissie bestaat uit 3 personen, uit verschillende stemgroepen:

Francis Wikkerman
E-mail 
Han Boekhorst
E-mail
Ingrid van Sambeek
E-mail

Twee archivarissen beheren het archief van de bladmuziek, schaffen nieuwe muziek aan en distribueren die onder de koorleden.

Atie Tasseron 
E-mail
Ingrid van Sambeek
E-mail