Wie zijn wij?

Ons koor streeft naar gezelligheid tijdens de repetities én kwaliteit in de uitvoeringen. Wij staan sinds jaar en dag garant voor levendige concerten. Daarbij wordt zowel a capella, als ook met pianobegeleiding gezongen. Daarvoor wordt gezamenlijk in een ontspannen sfeer gestudeerd onder leiding van een bevlogen dirigent. De repetities vinden plaats elke maandagavond in het gebouw “De Engel”, César Francklaan 13, 1272EC Huizen.

In de muziekbibliotheek van The Moclas Singers, die is samengesteld uit zowel lichte als klassieke muziek, staan circa 150 meerstemmige nummers van diverse stijlen en afkomstig uit verschillende muziekperiodes. Uitgangspunt bij de repertoirekeuze is, dat het aandeel lichte muziek en klassieke muziek ongeveer gelijk blijft. Die norm heeft immers geleid tot het ontstaan van het koor en mede de naam bepaald (Mo voor modern/populair, Clas voor classic/klassiek).

Wie zijn wij - zangvogels