Artikel in diverse kranten d.d. 15-01-2014

HUIZEN – INLOOPAVONDEN EN NIEUWE WEBSITE THE MOCLAS SINGERS

Op de maandagen 13 en 20 januari 2014 houdt gemengd koor TMS open huis, waarbij iedereen die wil weten hoe het er op een kooravond aan toe gaat, tussen 20.00 en 22.00 uur van harte welkom is in De Engel. Er is nog ruimte voor zangers en zangeressen, want vooral bij de bassen maar ook bij de andere stemsoorten is een aanvulling gewenst. In de pauze wordt koffie en thee met iets lekkers geserveerd en is informatie verkrijgbaar.
Het koor The Moclas Singers bestaat sinds 15 jaar. Het koor heeft een gemengd modern (lichte muziek) en klassiek repertoire, het streven is een verhouding 60/40. De repetities zijn elke maandagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur in Kerkgebouw De Engel, Cesar Francklaan 13 te Huizen (feestdagen en vakanties uitgezonderd). Onze dirigent is Frederic Voorn (website: www.fredericvoorn.nl).
Belangstelling? U kunt kennismaken met onze stijl van zingen en de gezellige sfeer
proeven. Wilt u proberen mee te zingen? De eerste twee repetities zijn zonder verplichting van contributie. Contributie: per maand € 18,=.

Voor meer informatie: bekijk onze website (www.moclas-singers.nl), die eind 2013 geheel vernieuwd is. Niet alleen is het uiterlijk in een moderner en fleuriger jasje gestoken, ook zijn alle teksten geactualiseerd en zijn er talloze nieuwe features ingevoegd.
Zo bestaat voor de leden nu de mogelijkheid o.a. oefenbestanden, bladmuziek, YouTube-links en links naar diverse (internet)korenpagina’s te vinden, maar ook hebben ze toegang tot de ledenlijst, de telefooncirkel en alle ooit gemaakte foto’s en video’s.
Voor hen maar ook met name voor belangstellenden en potentiële zangers is het mogelijk inzicht te krijgen in de doelstellingen, historie en structuur van het koor en kennis te nemen niet alleen van de diverse activiteiten, maar ook artikelen, foto’s en video’s van recente optredens te zien, alsmede het vigerende repertoire met diverse video-links en ook de agenda van het lopende jaar.
Via de site kunnen aanvragen voor uitvoeringen worden gedaan, kaarten voor de concerten worden besteld, en ook zijn er contactformulieren voor mensen die willlen komen zingen of donateur willen worden.
Al met al is dit een enorme verbetering, waar het koor erg trots op is en waarvan verwacht mag worden dat de naamsbekendheid van The Moclas Singers zal toenemen en waardoor de toegankelijkheid voor geïnteresseerde zangers vergroot is.