Van de site van de gemeente Huizen d.d. 30-04-2014

4 mei herdenking in Huizen

Het programma

Bloemlegging monument stadspark

Om 17.00 uur legt burgemeester Fons Hertog samen met de leden van het 4 mei comité bloemen neer bij het  monument aan de Randweg (Stadspark). Hier worden drie Huizer inwoners herdacht, die tijdens de oorlog werden gefusilleerd.

Herdenkingsdienst Kruiskerk

Van 19.00 uur tot 19.40 uur is de herdenkingsbijeenkomst  in de ‘Kruiskerk’ van Huizen (hoek Naarderstraat/Karel Doormanlaan). De Kruiskerk gaat open voor het publiek om 18.30 uur.

Een kwartier voor aanvang speelt de heer G. van Santbrink passende muziek op het kerkorgel. Een muzikaal optreden wordt verzorgd door de Moclas Singers uit Huizen o.l.v. dirigent Frederic Voorn.

Nieuw dit jaar is, dat van drie namen, die op de plaquettes van het monument vermeld staan, de historie verteld wordt. De namen krijgen als het ware ‘een gezicht’. Dit jaar zijn dat: Henri Katan, Martin Hendrik Vos en Willy van Breukelen. Het is de bedoeling dat de komende jaren ook de andere namen van het monument een gezicht gaan krijgen.

Om 19.40 uur verlaten de aanwezigen de Kruiskerk voor de officiële stille tocht naar het monument op het Prins Bernhardplein. De stoet wordt begeleid door twee trommelaars. De route loopt over de Naarderstraat naar het Prins Bernhardplein (monument).

Herdenking bij het monument

Bij aankomst bij het monument om 19.45 uur houdt  burgemeester Fons Hertog een toespraak. Kort voor 20.00 uur speelt een trompettist van muziekvereniging Prinses Irene “The Last Post” waarna precies om acht uur twee minuten stilte wordt gehouden.

Nadat muziekvereniging Prinses Irene twee coupletten van het Wilhelmus heeft gespeeld, volgt het oplezen van de namen van de gevallenen in Huizen en de officiële krans- en bloemlegging.