Bestuur

Poster Muziek13

 

Het bestuur verzorgt de dagelijkse gang van zaken en bestaat uit 3 leden:

Frans
Voorzitter
Frans Wikkerman

Joke Wikkermans 0973

Penningmeester
Joke Wikkerman

Secretaris
Ciska Damen

(Oprichter en oud-voorzitter Rein Brink werd bij zijn aftreden per 17-03-2014 tot erelid benoemd)